คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลง ยศ และที่อยู่ในการติดต่อครับ
แก้ไขยศเป็น จ่าสิบเอก ที่อยู่ในการติดต่อเป็น ม.1 พัน17 รอ. เลขที่ 198 ม.1 ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
จากคุณ จ.ส.อ.เฉลิมพล ใจตึก 11/07/2018 10:56:44
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 12/07/2018 14:02:19