คำถาม
ขอแก้ไขคำนำหน้าชื่อและที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์
เลขสมาชิก 5391001655 แก้ไขคำนำหน้าชื่อผู้รับ เดิม ด.ช. เป็น ร.ต. และที่อยู่ผู้รับเงิน เปลี่ยนเป็น 215 หมู่ 14 ซอย สุวรรณภูมิ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก และเลขสมาชิก 5610006366 เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อผู้รับเงิน จาก นาง เป็น นาย ขอบคุณค่ะ
จากคุณ สมาชิก ฌปก.ทบ 12/07/2018 09:09:00
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 12/07/2018 14:06:56