คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
1.แก้ไขยศ จาก จ.ส.ท. เป็น จ.ส.อ. 2.แก้ไขที่อยู่ เป็น 213 หมู่ 8 ถนนสามัคคีราษฎร์ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 3.วันเป็นสมาชิก จาก 1 มกราคม 2500 เป็น 1 กุมภาพันธ์ 2541
จากคุณ จ.ส.อ.ชาญณรงค์ 12/07/2018 13:24:02
คำตอบ
รบกวนขอทราบชื่อ นามสกุลของสมาชิกค่ะ
ตอบโดย admin 12/07/2018 14:14:30