คำถาม
ขอใบแทนใบต้อนรับ
จำเป็นต้องส่งหลักฐานส่งไปที่ กฌป.สก.ทบ. เพื่อขอหรือไม่
จากคุณ ส.อ.ธนรรณพ วังคะฮาต 13/07/2018 10:43:36
คำตอบ
ท่านสามารถทำเรื่องขอใบแทนใบตอบรับได้ที่หน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 16/07/2018 14:02:40