คำถาม
ขอแก้ไขที่อยู่ และเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินฌาปนกิจ
ที่อยู่ปัจจุบัน 158 ม.2 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 จาก นางบุษบา พันธุ์ไม้ เป็น นางดวงแข พันธุ์ไม้
จากคุณ ร.ท.ประจบ พันธุ์ไม้ 16/07/2018 13:14:18
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยต้นเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ
ตอบโดย admin 16/07/2018 14:08:59