คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงยศและที่อยู่
จ.ส.อ.หญิง ณัฐชญา โพธิ์เวชกุล เลขสมาชิก 5470006607 เปลี่ยนยศ จากเดิมเป็น ส.อ.หญิง เปลี่ยนเป็น จ.ส.อ.หญิง และหมายเลข 5520010266 เปลี่ยนยศผู้รับเงิน จากเดิม ส.อ.หญิง เป็น จ.ส.อ.หญิง และหมายเลข 5580008727 เปลี่ยนที่อยู่ เป็น 25 หมู่ 4 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก และ ยศผู้รับเงินจากเดิม ส.อ.หญิง เป็น จ.ส.อ.หญิง
จากคุณ จ.ส.อ.หญิงณัฐชญา 16/07/2018 14:07:21
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 16/07/2018 14:24:13