คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงยศและแก้ไขที่อยู่ และผู้รับผลประโยชน์
ขอเปลี่ยนแปลงยศจาก จ.ส.อ. เป็น ร.ต. และเปลี่ยนที่อยู่จาก 183/639 หมู่ 3 ถ.สรงประภา เป็น 183/26322 ถ.นาวงพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์จาก นาง อรัญญา มีเนตร เป็น นาย กรณ์ดนัย มีเนตร ที่อยู่ 183/26322 ถ.นาวงพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ ขอบคุณครับ
จากคุณ ร.ต. หงษ์ทอง มีเนตร 18/07/2018 10:56:25
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไข ยศ และที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 19/07/2018 10:46:52