คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงยศ
ขอเปลี่ยนแปลงยศจาก จ.ส.อ.เป็น ร.ต. เนื่องจากสอบเลื่อนฐานะเป็นชั้นสัญญาบัตร ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่262/2560 ลง 5 พ.ค.60
จากคุณ ร.ต.วีระชัย ลิ่มพันธ์ 19/07/2018 08:13:25
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 19/07/2018 10:44:53