คำถาม
ขอแก้ไขที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงการชำระเงิน
ขอแก้ไขที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ จากที่อยู่เดิม เป็น บ้านเลขที่ 5 ซ.ติวานนท์24 แยก 4 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี และอยากให้ตรวจสอบว่า ได้ทำหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการชำระเงิน เป็นชำระผ่านธนาคารของ พ.อ.หญิงพิมใจ เนื่องสกุล และนางชูใจ พินิตตานนท์ เนื่องจากจะเกษียณใน 1ต.ค.61 ผ่านหน่วยต้นสังกัด คือ สลก.ทบ.ไปแล้ว ไม่ทราบว่า ทางกองฌาปนกิจ ได้รับเรื่องหรือยังคะ
จากคุณ พ.อ.หญิงพิมใจ เนื่องสกุล 23/07/2018 23:03:34
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ ทาง กฌป.สก.ทบ.ยังไม่ได้รับเรื่องเปลี่ยนแปลงการชำระเงิน รบกวนขอเลขที่หนังสือเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่ะ
ตอบโดย admin 25/07/2018 13:30:18