คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลง ยศ ที่อยู่ และ ผู้รับเงินสงเคราะห์
ขอเปลี่ยนแปลง ยศ ที่อยู่ และ ผู้รับเงินสงเคราะห์ เป็น ร้อยตรี ฉลองชัย สุทธิมา ที่อยู่ 25/2 ซอย 8 หมู่ 9 ตำบลวังผาง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ผู้รับเงินสงเคราะห์ นางกาญจนา สุทธิมา
จากคุณ ร้อยตรี ฉลองชัย สุทธิมา 26/07/2018 09:31:35
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไข ยศ ที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 26/07/2018 09:47:40