คำถาม
ขอทราบเงินส่วนท่ี 2
ชื่อผู้เสียชีวิตนางอาภรณ์ บุพันธุ์ ได้รีบเงินส่วนที่ 1เมื่อเดือนมีนาคม 2561 อยากทราบว่าเงินส่วนท่ี 2 จะออกเมื่อไหร่ค่ะ
จากคุณ สรุดา หาญธนพงศ์ 07/08/2018 09:47:58
คำตอบ
เงินรอบ 2 จะออกประมาณไม่เกินวันที่ 17 ส.ค.61 ยอดเงิน 10,116.18 บาท หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6437 ค่ะ
ตอบโดย admin 10/08/2018 13:46:07