คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่
เลขทะเบียนสมาชิก ต 92619/27 ของ ร.ต.เสน่ห์ ศรีอนันต์ และเลขทะเบียนสมาชิก 5420006682 ของ นางสมบูรณ์ ศรีอนันต์ ที่อยู่ปัจจุบัน 150/129 หมู่ที่ 2 ป่ากล้วย (กาญจน์กนกวิลล์ 17) ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากคุณ ร.ต.เสน่ห์ ศรีอนันต์ 09/08/2018 11:47:16
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย amin 09/08/2018 15:15:32