คำถาม
กรณีนำ บิดา มารดา และคู่สมรส สมัครเป็นสมาชิกฌาปณกิจ
ใบรับรองแพทย์ที่ใช้ประกอบหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิกฌาปณกิจ (ไม่ใช่ของโรงพยาบาลสังกัด ทบ.) ใช้สมัครสมาชิกฌาปณกิจได้หรือเปล่าครับ
จากคุณ จ.ส.ต.ไพศาล ประนัดเต 29/08/2018 16:27:59
คำตอบ
ได้ค่ะ ใบรับรองแพทย์ใช้ของสถานพยาบาลใดก็ได้ค่ะ
ตอบโดย admin 03/09/2018 14:30:19