คำถาม
แก้ไขรหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ผู้รับประโยชน์
ขอแจ้งแก้ไขรหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ผู้รับประโยชน์ จากเดิม 3000 เป็น 30000 คะ (เพิ่ม 0 จากเดิมอีกตัว)
จากคุณ นาง พรรวินท์ฯ เลขสมาชิก 5470007014 30/08/2018 07:32:53
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 03/09/2018 14:36:56