คำถาม
ขอเพิ่มรายชื่อสมาชิกฯ เนื่องจากรายชื่อตกหล่น
กระผม จ.ส.อ.ธนัชพร กฤติยะโชติ ทะเบียนฯ ต168746/32 ได้นำบุคคลเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจฯ ดังนี้.- 1 นางยุพิน กฤติยะโชติ (นะสีดา) ทะเบียนฯ ต110587/29 2 นางทองแดง เครือภู่ ทะเบียนฯ ต213987/33 3 นางจริยา กฤติยะโชติ ทะเบียนฯ ต213988/33 4 นางกฤษณา กฤติยะโชติ ทะเบียนฯ ต5560009364 รวมทั้งกระผมเป็น 5 คน แต่ในข้อมูล www.chapanakit- rta.com ไม่มีข้อมูลบุคคลที่ 1 ของ นางยุพิน ธรรมวิลัยพันธ์
จากคุณ จ.ส.อ.ธนัชพร กฤติยะโชติ ทะเบียนฯ ต168746/32 19/09/2018 15:29:15
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 20/09/2018 10:07:40