คำถาม
ขอแก้ไข คำนำหน้าบิดาและรหัสไปรษณี
จากเดิมเป็นนาง เปลี่ยนเป็น นายเสถียร สุขศาลา รหัสไปรษณีประจำอำเอภหนองหาน 41130 ครับ
จากคุณ จ.ส.อ.จงลักษณ์ สุขศาลา 20/09/2018 07:27:50
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 20/09/2018 10:08:13