คำถาม
แก้ไขชื่อ ในหนังสือสำคัญแสดงการเป็นสมาชิก
ขอแก้ไข (ชื่อ) ในหนังสือสำคัญแสดงการเป็นสมาชิก(ผิด) จากเดิม นางคำละมุน ใยบัว(ผิด) แก้ไขใหม่เป็น นางคำมะลุน ใยบัว(ถูก) ผมจะต้องดำเนินการอย่างไร ทะเบียนเลขที่ 5610010726
จากคุณ จ.ส.อ.บรรพต โนนใหญ่ 11/10/2018 10:42:10
คำตอบ
ตรวจสอบกับใบสมัคร และดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 11/10/2018 13:34:35