คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์
เป็นบ้านเลขที่ 55/19 หมู่ 7 ซอย บางเลน 21 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล/แขวง บางเลน อำเภอ/เขต บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140
จากคุณ พ.อ.พฤฒิชัย วิชากรกุล ต.156292/31 16/10/2018 16:19:08
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 17/10/2018 10:08:36