คำถาม
การยื่นคำร้องขอยืมเงินรองจ่ายค่าจัดงานศพขั้นต้น
การยื่นคำร้องขอยืมเงินรองจ่ายค่าจัดงานศพขั้นต้น ส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ หรือถ้าส่งแฟกซ์ ได้ไหม จำนวนเงินรองจ่ายฯ ได้จำนวนเท่าไร และกี่วันทำการถึงจะได้รับเงิน ของผมให้หักผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินเข้าบัญชีได้ไหม
จากคุณ พ.ต.พิศิษฐ์ หนูสนั่น 25/10/2018 21:11:12
คำตอบ
การยืมเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ ผู้รับเงินสงเคราะห์ต้องทำเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. ส่งเรื่องทางไปรษณีย์ หรือส่งแฟกซ์ไม่ได้ค่ะ จำนวนเงินที่ยืมได้ประมาณ 40,000 บาทค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 30/10/2018 14:06:41