คำถาม
ขอคืนสภาพ
ต้องการคืนสภาพการเป็นสมาชิก ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
จากคุณ ดลเลาะ หมัดสมัน 25/10/2018 21:36:25
คำตอบ
สถานภาพสมาชิกของท่านถูกถอนสภาพถาวร เนื่องจากขาดส่งเงินค่าบำรุงศพเป็นระยะเวลา 2 ปี ต้องรอให้มีการเปิดให้คืนสภาพกรณีพิเศษค่ะ รบกวนติดตามข่าวสารได้ที่เว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com ค่ะ
ตอบโดย admin 22/11/2018 14:54:45