คำถาม
การหักเงินส่งรายเดือนค่าบำรุงการจัดการศพ
ถามว่าถ้าไม่หักผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย จะมีการส่งเงินชำระค่าบำรุงจัดการศพเป็นรายเดือนได้โดยวิธีใดอีกบ้างครับ
จากคุณ จสอ.สุพจน์ ุ คุณอุดม 27/10/2018 13:01:37
คำตอบ
ถ้าสมาชิกไม่สะดวกชำระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพทางธนาคารทหารไทยฯ สามารถชำระได้ทาง ธนาณัติ หรือมาชำระด้วยตนเองที่ กฌป.สก.ทบ. หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 31/10/2018 10:23:36