คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์/และที่อยู่สำหรับติดต่อสมาชิก
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์/และที่อยู่สำหรับติดต่อสมาชิก เป็นบ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ซอย ตำบล/แขวง บ้านตาดน อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000 โทร 089-9427904 สมาชิกเลขที่ 5530006953 สมาชิกเลขที่ 5530006957 สมาชิกเลขที่ 5500005295
จากคุณ สิบเอกสุรศักดิ์ แสงศิลา 01/11/2018 16:26:25
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 09/11/2018 10:08:31