คำถาม
เงินทดลองจ่ายรอบแรกยังไม่ได้รับ
ต259279/35 นางปรียารัฐ พุทธดิษร ทำเรื่องไปตั้งแต่วันที่ 29 กย. 61 จะได้รับรอบแรกประมาณเมื่อไหร่ค่ะ (เกิน 30 วัน)
จากคุณ นส.อมรรัตน์ พุทธดิษร 07/11/2018 15:00:23
คำตอบ
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาค่ะ เงินจะออกประมาณวันที่ 14 พ.ย.61 รบกวนโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6498 ค่ะ
ตอบโดย admin 09/11/2018 10:01:41