คำถาม
การรับเงินส่วนที่2
พอดีผมได้รับเงินส่วนที่1 แล้วเมื่อ27/11/61 เป็นจำนวน 207,××× บาท คืออยากทราบว่าเงินส่วนที่2 ที่จะได้รับประมาณเท่าไรผมจะตรวจสอบได้อย่างไร ชื่อผู้ตาย นาง ปราณี จ่ามมาตย์
จากคุณ จ.ส.อ.คมกฤช จ่ามมาตย์ 07/12/2018 09:34:20
คำตอบ
เมื่อท่านรับเงินส่วนที่ 1 ไปแล้ว เงินส่วนที่ 2 นับไปอีก 120 วันหลังจากประกาศของเดือนถัดไป ยอดเงินส่วนที่ 2 ประมาณ 10,000 บาท ทางเจ้าหน้าที่จะโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยให้ เมื่อเงินออกเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
ตอบโดย admin 12/12/2018 09:53:42