คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลผู้รับผลประโยชน์กับที่อยู่
เปลี่ยนจาก นางรุจี แซ่คู เป็น นางสาวอารีย์รัตน์ สีเมฆ ที่อยู่ 608 ม.3 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ที่อยู่ผู้รับผลประโยชน์ ใช้ที่อยุ่ที่ที่แก้ไขใหม่ครับ
จากคุณ ส.ท.กัมปนาท ทองดอนใหม่ 08/12/2018 11:22:47
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 12/12/2018 09:58:41