คำถาม
ติดตามเรื่องขอรับเงิน ฌปก.ทบ
เงิน ฌปก.ทบ นางสอง ศิริวรรณ ทะเบียนเลขที่ ต.67262/25 ออกเมื่อไหร่ครับ
จากคุณ จ.ส.อ.กล้าณรงค์ ศิริวรรณ 21/12/2018 10:58:48
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้โอนเงินไปที่หน่วย มทบ.27 แล้ว ยอดเงิน 207,492 บาทค่ะ
ตอบโดย admin 24/12/2018 15:25:25