คำถาม
แก้ไขชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ ไม่ตรงกับหลักฐานค่ะ และเปลี่ยนที่อยู่ติดต่อใหม่ด้วยค่ะ
ชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ นาย ธนกฟต ไม่ตรงกับหลักฐานจริงที่แจ้งไว้ (ขอให้เปิดสำเนาหลักฐานที่เคยแจ้งไว้ดูได้ค่ะ) ชื่อที่ถูกต้อง เป็น นาย ธนกฤต ส่วนนามสกุลถูกต้องแล้วค่ะ และขอเปลี่ยนที่อยู่ติดต่อใหม่ด้วยได้ไหมค่ะ เป็น 999/88 หมู่บ้าน THE TOWN ซอยเพิ่มสิน 20 แยก 6 ถนนพหลโยธิน 54 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 ...ขอบคุณมากค่ะ
จากคุณ นาง สายสุนีย์ เทียนมี เลขทะเบียนสมาชิก ต226992/34 24/12/2018 13:12:32
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 24/12/2018 15:35:02