คำถาม
ค้างชำระ 1 งวด ต้องดำเนิินการอย่างไร
ชำระเงินด้วยตนเอง-ผ่านบัญชีธนาคา แต่นำเงินเงินเข้าบัญชีช้า ค้างชำระงวดเดือนธันวาคม 1 งวด จะหักรวมกับงวดถัดไปหรือไม่คะ หรือต้องดำเนินการอย่างไร
จากคุณ เลขทะเบียนสมาชิก5490007083 24/12/2018 14:51:32
คำตอบ
เมื่อท่านนำเงินเข้าบัญชีแล้ว ทางธนาคารจะหักเงินย้อนหลังให้ค่ะ
ตอบโดย admin 24/12/2018 15:42:46