คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับติดต่อและเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ
หมายเลขสมาชิก 5560000070 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับติดต่อเป็นบ้านเลขที่ 147/108 ค่ายรามคำแหงมหาราช หมู่ที่4 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 และขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อเป็นสิบเอก เนื่องจากเป็นชั้นยศสุดท้ายก่อนลาออกจากราชการครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ ส.อ.ธีระยุทธ โสภา 27/12/2018 21:45:00
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 28/12/2018 09:33:37