คำถาม
ใบตอบรับฌาปณกิจหาย
ใบตอบรับฯ หายควรทำอย่างไรครับ
จากคุณ ส.ต.มนตรี ไชยบุรี 28/01/2019 14:57:12
คำตอบ
ท่านสามารถทำเรื่องขอใบแทนใบตอบรับได้ที่หน่วย พล.ร.3 เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้านค่ะ
ตอบโดย admin 29/01/2019 14:03:10