คำถาม
สมัครสมาชิกให้ภรรยา
จะนำภรรยาสมัครเข้าเป็นสมาชิกครับ มีคำถามดังนี้ครับ ๑.ใบรับรองแพทย์ใช้จากคลินิคได้หรือไม่ครับ ๒.ต้องพาภรรยาไปแสดงตัวตอนสมัครหรือไม่ครับ ๓.หักเงินสงเคราะห์จากหน่วยงานของสามีได้หรือไม่ครับ หรือต้องเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของภรรยาเท่านั้น ขอบคุณครับ
จากคุณ จ.ส.อ.นรุตม์ชัย โชติญาโณ 01/02/2019 15:50:09
คำตอบ
1.ใบรับรองแพทย์ใช้ของคลีนิคได้ค่ะ 2.ต้องนำภรรยามาแสดงตัวตอนสมัครด้วยค่ะ 3.ถ้าสามีเป็นคนนำเข้าต้องหักกับหน่วยต้นสังกัดของสามีค่ะ (ถ้าภรรยาเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างแต่งกายเหล่าทหารบกอายุไม่เกิน 40 ปี ให้ภรรยาสมัครด้วยตนเองไม่ต้องให้สามีนำเข้า และหักเงินกับหน่วยต้นสังกัดของภรรยาค่ะ) หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 04/02/2019 14:54:03