คำถาม
ขอเปลี่ยนที่อยู่สมาชิก
ขอเปลี่ยนที่อยู่ จ.ส.อ.ปัน วารเวียง จากเดิม 45 หมู่ 2 ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 เปลี่ยนเป็น 98/41 ม.8 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
จากคุณ จ.ส.อ.ปัน วารเวียง 07/02/2019 19:06:49
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ของ จ.ส.อ.ปัน วารเวียง จากเดิม 45 หมู่ 2 ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 เปลี่ยนเป็น 98/41 ม.8 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 08/02/2019 15:09:17