คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่สมาชิก
ร.ต.ยุทธจักร ศรีสว่าง หมายเลขสมาชิก ต.116357/29 ที่อยู่ จากเดิม 99/672 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ แก้เป็น 162 ม 1 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ขอบคุณมากครับ
จากคุณ ร.ต.ยุทธจักร ศรีสว่าง 10/02/2019 10:19:48
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ของ ร.ต.ยุทธจักร ศรีสว่าง จากเดิม 99/672 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ แก้เป็น 162 ม.1 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 11/02/2019 11:16:04