คำถาม
การสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ
ในปี ๒๕๖๒ ทบ. จะมีโครงการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจ ทบ. เป็นกรณีพิเศษหรือไม่
จากคุณ สง.สด.จว.ศ.ก. 15/02/2019 09:37:22
คำตอบ
ยังไม่มีเปิดรับสมัครกรณีพิเศษ ถ้ามีจะแจ้งให้ทราบทางเว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com ค่ะ
ตอบโดย admin 18/02/2019 09:44:44