ตรวจสถานภาพสมาชิกไม่ได้,ข้อมูลไม่ตรง กรุณาสอบถามได้ที่ 02-6547400
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ มทบ.42 จว.สงขลา
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พ.อ.สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์ ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงาน ด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.และงานด้านฌ...
กฌป.สก.ทบ. จัดชุดรับสมัครเคลื่อนที่ดำเนินการ ณ รร.จปร. จว.นครนายก
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 0830 - 1200 น. กฌป.สก.ทบ. โดย ร.อ.วิทยา อดิศรรณราช เป็นหัวหน้าชุดเดินทางไปแนะนำสัมพันธ...
ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อุทยานราชภักดิ์
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์
...
กำลังพล กฌป.สก.ทบ.ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและคอตีบ
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขต 20 มาทำการฉีดวัคซีน ป้องกันบาดทะยัก และคอตีบให้กับกำลังพล กฌป...
รอง จก.สก.ทบ.เป็นประธานปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 0900 น. พ.อ.นรชัย ภวเวส รอง จก.สก.ทบ. เป็นประธานปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ของหน...
ผอ.กฌป.สก.ทบ. ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ที่มาอบรมด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 พ.อ.สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ปฐมนิเทศให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยทหาร ที่มาอบรมด้า...
รอง จก.สก.ทบ.เปิดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 พ.อ.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ รอง จก.สก.ทบ. เป็นประธานเปิดอบรม เจ้าหน้าที่ของหน่วยทหาร ที่ปฏิบัติง...
กฌป.สก.ทบ. จัดชุดรับสมัครเคลื่อนที่ดำเนินการ ณ มทบ.42 จว.สงขลา
วันที่ 26 - 28 พ.ค. 58 กฌป.สก.ทบ.โดย ร.อ.วิทยา อดิศรรณราช เป็นหัวหน้าชุดเดินทางไปแนะนำสัมพันธ์ งานฌาปนกิจสงเคราะห์ กอ...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชทานเพลิงศพ
วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค. 2558 พ.อ.สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์ ผอ.กฌป.สก.ทบ.เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา...
พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.กฌป.สก.ทบ.
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 1030 น. กฌป.สก.ทบ.จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผอ.กฌป.สก.ทบ. โดยพ.อ.สรรค์พร พงษบุตร รอง จก.ดย....
กฌป.สก.ทบ.เปิดอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.
กฌป.สก.ทบ. เปิดอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยทหาร ที่ปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ประจำปี 2558 จำนวน 100 นาย แบ่งเป็นหน่ว...

  อ่านทั้งหมด...  


กำหนดบำเพ็ญกุศล วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร

ศาลา 1
นายก๊ก แซ่ลิ้ม
วันที่ 23 - 27 พ.ค.58 เวลา 1830 น. สวดพระอภิธ...
ข้อปฏิบัติก่อนเกษียณอายุราชการ
เนื่องจากในห้วงเดือนกันยายนของทุกปี จะมีกำลังพลที่เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. หลายรายต้องเกษียณอายุราชการ ทำให้กองการ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปัจจุบันกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบกยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตอ...

  อ่านทั้งหมด...  


อัตราค่าบำรุงศพสำหรับสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. เดือน มิถุนายน 2558
220 บาท
 
  ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 210 บาท  
  ประจำเดือน เมษายน 2558 เป็นเงิน 230 บาท  
  ประจำเดือน มีนาคม 2558 เป็นเงิน 230 บาท  
  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเงิน 200 บาท  
  ประจำเดือน มกราคม. 2558 เป็นเงิน 210 บาท  
ทางหน่วย กรมทหารพรานที่ 11ได้หักทุกเดือน...(ตอบเมื่อ26/05/2558  11:13:44)
ขอแจ้งทีอยู่สำหรับจัดส่งเอกสารใบตอบรับขอ...(ตอบเมื่อ26/05/2558  10:46:25)
วัน เดือน เกิด ไม่ถูกต้อง ขอเปลี่ยนแปลงเ...(ตอบเมื่อ26/05/2558  10:29:40)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ก.ย.2533 ทะเบียนสมาช...(ตอบเมื่อ22/05/2558  11:00:37)
คือจะ นำมารดาเข้าฌาปนกิจ แต่มารดาอายุเกิ...(ตอบเมื่อ20/05/2558  10:38:18)
ขอทำเรื่องเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ ต้องเต...(ตอบเมื่อ18/05/2558  11:21:52)
สมาชิกเสียชีวิตและใบตอบรับหายจะใช้สำเนาป...(ตอบเมื่อ18/05/2558  11:14:51)
เอกสารใบตอบรับของคุณวราภรณ์ เงินอินทร์ที...(ตอบเมื่อ15/05/2558  11:31:52)
ขอเรียนสอบถามการเปลี่ยนแปลงทายาทรับเงินฌ...(ตอบเมื่อ11/05/2558  11:03:32)
ครอบครัว อายุ เกิน สมัครได้ ไหม อายุ ...(ตอบเมื่อ11/05/2558  10:58:41)
พ่ออายุ 58-59 สมัครได้ไหมค่ะ...(ตอบเมื่อ11/05/2558  10:52:16)
ลูกชายเรียนจบ รด 5 ปี แต่ไม่ได้รับราชการ...(ตอบเมื่อ29/04/2558  14:29:00)
ขออนุญาต กระผมมีสถาณภาพถูกถอนสภาพชั่วคร...(ตอบเมื่อ27/04/2558  14:25:12)
ต้องมีหลักฐานอะไรประกอบในการทำฌาปนกิจ สก...(ตอบเมื่อ23/04/2558  13:56:09)
ไม่ทราบว่าระยะเวลาในการขอรับเงินฌาปนกิจใ...(ตอบเมื่อ22/04/2558  10:39:24)
ขอเรียนสอบถามครับจะแก้ไขผู้รับเงินสงเครา...(ตอบเมื่อ20/04/2558  10:10:44)
ขอทราบว่าทำไมข้อมูลยังเป็นชื่อเก่าครับที...(ตอบเมื่อ16/04/2558  14:14:40)
ใบตอบรับของนางวราภรณ์ เงินอินทร์ สมัครไ...(ตอบเมื่อ16/04/2558  14:02:26)
อยากจะทราบว่าผู้รับผลประโยนช์รับได้กี่คน...(ตอบเมื่อ16/04/2558  13:53:01)
จากความคิดเห็นที่03531นั้นหากได้รับเงินเ...(ตอบเมื่อ16/04/2558  13:45:57)
กระผมอยากทราบว่ากระผมได้ให้ทางหน่วยส่งหล...(ตอบเมื่อ10/04/2558  11:36:09)
กระผมได้โอนย้ายไปทำงานที่ อบต.จะต้องส่ง...(ตอบเมื่อ10/04/2558  11:05:23)
จะไปสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ที่ ...(ตอบเมื่อ09/04/2558  09:37:49)
อยากรบกวนให้ตรวจสอบให้ได้มัยครับว่าเงินส...(ตอบเมื่อ03/04/2558  14:35:51)
ผมลาออกจาก อส.ทพ.แล้ว ตอนนี้ส่งผ่านธนาคา...(ตอบเมื่อ03/04/2558  14:13:00)
เดือน เม.ย.58 หักค่าบำรุงศพตั้งแต่ศพที่เ...(ตอบเมื่อ01/04/2558  11:43:15)
อยากทราบว่า ทางกองการฌาปนกิจ ได้ส่งใบตอบ...(ตอบเมื่อ31/03/2558  11:15:49)
กระผมจะสมัครสมาชิกให้ มารดา ต้องทำตามขั้...(ตอบเมื่อ31/03/2558  11:08:30)
สมาชิกเสียชีวิตแล้ว ได้รับมาแล้ว 190,000...(ตอบเมื่อ31/03/2558  11:01:22)
การสมัครสมาชิก ฌป.ทบ. กรณีพิเศษ (ถึงอายุ...(ตอบเมื่อ31/03/2558  10:41:35)
อยากทราบว่า ทางกองการฌาปนกิจ ได้ส่งใบตอบ...(ตอบเมื่อ27/03/2558  14:23:56)
ขอใบแทนใบต้อนรับใหม่ ส่งให้หรือย้ง ครับ...(ตอบเมื่อ27/03/2558  14:20:24)
ได้ทำเรื่องจาก มทบ.14 ...(ตอบเมื่อ27/03/2558  14:18:26)
ผมจะให้ น้องชาย และ น้องสาวผม สมัครสม...(ตอบเมื่อ27/03/2558  13:41:35)
การหักเงินสมาชิก ฌาปนกิจ ทบ. เดือน มี .ค...(ตอบเมื่อ27/03/2558  13:26:27)
พ่อของกำลังพล เกษียนราชการแล้ว ผู้รับเงิ...(ตอบเมื่อ27/03/2558  11:21:54)
พ.อ.ไพรัช วิจิตรโท ได้ทำเรื่องขอเปลี่ยน...(ตอบเมื่อ19/03/2558  13:06:39)
ขอสอบถามกรณีที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก ฯ ...(ตอบเมื่อ17/03/2558  10:37:36)
ไม่เคยตรวจเช็คประวัติ ของพ่อเลย มาดูอีกท...(ตอบเมื่อ17/03/2558  10:35:06)
จะเอาพ่อเข้าครับ ต้องมีเอกสารอะไรบ้างครั...(ตอบเมื่อ17/03/2558  10:32:09)
กรณีถูกถอนสภาพและได้ทำเรื่องขอคืนสภาพเป็...(ตอบเมื่อ11/03/2558  14:15:40)
สมัครผ่านแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อครับ ตรวจสอ...(ตอบเมื่อ11/03/2558  13:18:56)
 

อ่านทั้งหมด...
 จาก :
ความคิดเห็น :
รหัสส่งข้อมูล :   * ใส่อักษรตามที่แสดง


 
เกี่ยวกับกองฌาปนกิจ สก.ทบ.  l  กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.  l  กิจการฌาปนสถาน ทบ.  l  ติดต่อเรา
 จำนวนผู้เข้าชม    161421   
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก
ถนนนครสวรรค์ แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2654-7400