ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ.จัดชุดรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิกกรณีพิเศษเคลื่อนที่ ณ ศม. จว.สระบุรี และ ศป. จว.ลพบุรี

กฌป.สก.ทบ.จัดชุดเจ้าหน้าที่เดินทางไปแนะนำสัมพันธ์งานฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพบก

เพื่อให้บริการกับ กำลังพลและครอบครัวที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ, คืนสภาพสมาชิกกรณีพิเศษ,

ตรวจสอบสถานภาพสมาชิก, เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ และ เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 0900-1200 ดำเนินการ ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศม. จว.สระบุรี

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 0900-1200 ดำเนินการ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ ศป. จว.ลพบุรี

โดยมี พ.ต. รณชัย  สุขสวัสดิ์  เป็นหัวหน้าชุดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กฌป.สก.ทบ.โทร. 0-2654-7400 ต่อ ,7455,6490,6405,6403,6459

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านฌาปนกิจ และฌาปนสถาน ทบ.

อ่านต่อ

อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

อ่านต่อ

รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านฌาปนกิจ และฌาปนสถาน ทบ.

อ่านต่อ