ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ.จัดชุดรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิกกรณีพิเศษเคลื่อนที่ ณ ศม. จว.สระบุรี และ ศป. จว.ลพบุรี

กฌป.สก.ทบ.จัดชุดเจ้าหน้าที่เดินทางไปแนะนำสัมพันธ์งานฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพบก

เพื่อให้บริการกับ กำลังพลและครอบครัวที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ, คืนสภาพสมาชิกกรณีพิเศษ,

ตรวจสอบสถานภาพสมาชิก, เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ และ เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 0900-1200 ดำเนินการ ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศม. จว.สระบุรี

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 0900-1200 ดำเนินการ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ ศป. จว.ลพบุรี

โดยมี พ.ต. รณชัย  สุขสวัสดิ์  เป็นหัวหน้าชุดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กฌป.สก.ทบ.โทร. 0-2654-7400 ต่อ ,7455,6490,6405,6403,6459

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

อ่านต่อ

กฌป.สก.ทบ.จัดชุดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษและคืนสภาพสมาชิกกรณีพิเศษเคลื่อนที่ ณ มทบ.45 จว.สุราษฎร์ธานี มทบ.43,มทบ.41 จว.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

อ่านต่อ

จก.สก.ทบ.นำข้าราชการ และลูกจ้าง กฌป.สก.ทบ.ทำบุญตักบาตร

อ่านต่อ