ข่าวสารและกิจกรรม

เสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559  เวลา 1700  พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ  ร.ต.ต.สวัสดิ์  เนียมคำ  ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

กฌป.สก.ทบ. ออกรับสมัครและคืนสภาพสมาชิก ณ ศร. จว.ประจวบคีรีขันธ์

อ่านต่อ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ

อ่านต่อ