ข่าวสารและกิจกรรม

ถนนทางเข้าฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมนัสวิหาร เรียบคลองผดุงกรุงเกษมจะปิดปรับปรุงพื้นผิวจราจร

ถนนทางเข้าฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมนัสวิหาร เรียบคลองผดุงกรุงเกษมจะปิดปรับปรุงพื้นผิวจราจรเป็นเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 มี.ค.59 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 0900-1600 จึงขอให้ผู้มาใช้บริการหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวโดยสามารถใช้ตรงทางเข้าข้างสนามมวยราชดำเนิน ซอยลิขิตไก่ย่าง ในช่วงเวลาดังกล่าวแทน จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ.บรรยายงานด้านสวัสดิการ ณ รร.ขส.ขส.ทบ. จว.นนทบุรี

อ่านต่อ

กฌป.สก.ทบ.จัดชุดรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิกกรณีพิเศษเคลื่อนที่ ณ มทบ.31,มทบ.39,มทบ.32และมทบ.33

อ่านต่อ

รอง จก.สก.ทบ.เป็นหัวหน้าชุดบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ณ มทบ.24 จว.อุดรธานี

อ่านต่อ

กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ให้การสนับสนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในการพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

อ่านต่อ