ข่าวสารและกิจกรรม

ถนนทางเข้าฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมนัสวิหาร เรียบคลองผดุงกรุงเกษมจะปิดปรับปรุงพื้นผิวจราจร

ถนนทางเข้าฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมนัสวิหาร เรียบคลองผดุงกรุงเกษมจะปิดปรับปรุงพื้นผิวจราจรเป็นเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 มี.ค.59 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 0900-1600 จึงขอให้ผู้มาใช้บริการหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวโดยสามารถใช้ตรงทางเข้าข้างสนามมวยราชดำเนิน ซอยลิขิตไก่ย่าง ในช่วงเวลาดังกล่าวแทน จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จก.สก.ทบ.และประธานชมรมแม่บ้าน สก.ทบ. นำ หน.นขต.สก.ทบ. ,แม่บ้าน สก.ทบ.และกำลังพล สก.ทบ.ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย

อ่านต่อ

กฌป.สก.ทบ.ออกให้บริการสมาชิก ณ กง.ทบ.

อ่านต่อ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษา

อ่านต่อ

กฌป.สก.ทบ.จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อ