ข่าวสารและกิจกรรม

เสนาธิการทหารบก ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559  เวลา 1830 พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสนาธิการทหารบก ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ             

 นางธนันอรณ์   จงใจรักษ์โกเศส  ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

อ่านต่อ

จก.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระพรหม ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาในการ พระราชทานเพลิงศพ

อ่านต่อ

อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

อ่านต่อ