ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการของ กฌป.สก.ทบ.

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  พ.อ.สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์  ผอ.กฌป.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับ

ส.ต.หญิง สุภาศรี สีหาคำแท้ เสมียนแผนกการเงิน กฌป.สก.ทบ.

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกองทัพบก

อ่านต่อ

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

อ่านต่อ

รอง จก.สก.ทบ.เป็นหัวหน้าชุดบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ณ รร.ร.ศร. จว.ประจวบคีรีขันธ์

อ่านต่อ

รอง จก.สก.ทบ.เป็นหัวหน้าชุดบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ณ รร.ช.กช. จว.ราชบุรี

อ่านต่อ