ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการของ กฌป.สก.ทบ.

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  พ.อ.สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์  ผอ.กฌป.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับ

ส.ต.หญิง สุภาศรี สีหาคำแท้ เสมียนแผนกการเงิน กฌป.สก.ทบ.

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผอ.กฌป.สก.ทบ.จัดให้มีการทำ big cleaning day

อ่านต่อ

รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านฌาปนกิจ และฌาปนสถาน ทบ.

อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

อ่านต่อ