ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการของ กฌป.สก.ทบ.

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  พ.อ.สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์  ผอ.กฌป.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับ

ส.ต.หญิง สุภาศรี สีหาคำแท้ เสมียนแผนกการเงิน กฌป.สก.ทบ.

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

อ่านต่อ

มติที่ประชุมคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.เรื่องการรับสมัคร และ การคืนสภาพสมาชิก

อ่านต่อ

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี, พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ร่วมในพิธี สวดพระอภิธรรมศพ

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ได้กรุณามอบเงินบำเหน็จค่าตอบแทน

อ่านต่อ