ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กฌป.สก.ทบ. ออกรับสมัครและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.39 จว.พิษณุโลก

อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

อ่านต่อ

ผอ.กฌป.สก.ทบ.นำข้าราชการและกำลังพลแห่เทียนร่วมกับโรงเรียนวัดโสมนัสฯและชุมชนใกล้เคียง

อ่านต่อ

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

อ่านต่อ