ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ.เป็นประธานการอบรมศีลธรรมประจำเดือน ธ.ค.59

พันเอกสุดเขตต์  ชื่นภิรมย์ ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจกรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานการอบรมศีลธรรมประจำเดือน ธ.ค.59

โดยมีพระคุณเจ้าจากวัดสังข์กระจาย มาบรรยายธรรม ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสร ทบ.วิภาวดี เมื่อ 27 ธ.ค.59

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พิธีปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

อ่านต่อ

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและ รองผู้บัญชาการทหารบก ร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาในการ พระราชทานเพลิงศพ

อ่านต่อ