ข่าวสารและกิจกรรม

รอง จก.สก.ทบ.เป็นหัวหน้าชุดบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ณ รร.ร.ศร. จว.ประจวบคีรีขันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 0900-1200  พ.อ.ชวภณ  จุ้ยเจริญ รอง จก.สก.ทบ.เป็นหัวหน้าชุดบรรยายงานด้านสวัสดิการ ณ รร.ร.ศร. จว.ประจวบคีรีขันธ์  

โดยมี พ.อ.เชฏฐ  กิจวัฒนา  รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ. บรรยายงานด้านฌาปนกิจ และฌาปนสถาน ทบ. และตรวจเยี่ยมชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ของ กฌป.สก.ทบ.