ข่าวสารและกิจกรรม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  เวลา 17.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ  พล.อ.อิสระพงศ์  หนุนภักดี ณ ศาลา 9  ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร โดยมี พลเอก สุจินดา คราประยูร อดีตนายกรัฐมนตรี,  พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร อดีตผู้บัญชาการทหารบก, พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ   รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี, พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลป์ยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พลเอก อุดมเดช  สีตบุตร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม, พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา  องคมนตรี, พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์   ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล  ปลัดกระทรวงกลาโหม,  พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสารท  ผู้บัญชาการทหารบก, พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร   รองผู้บัญชาการทหารบก และ พลเอกเทพพงศ์  ทิพยจันทร์  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ร่วมในพิธี