ข่าวสารและกิจกรรม

รอง จก.สก.ทบ.เป็นหัวหน้าชุดบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ณ มทบ.24 จว.อุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  พ.อ.ชวภณ  จุ้ยเจริญ รอง จก.สก.ทบ.เป็นหัวหน้าชุดบรรยายงานด้านสวัสดิการ บรรยาย ณ มทบ.24. โดย พ.อ.เชฏฐ  กิจวัฒนา รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ. บรรยายงานด้านฌาปนกิจ และฌาปนสถาน ทบ.พร้อมตรวจเยี่ยมชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ของ กฌป.สก.ทบ. โดยมี พ.ต.สนธยา  ด้วงหิรัญ หัวหน้าแผนกสมาชิก เป็นหัวหน้าชุด

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกองทัพบก

อ่านต่อ

กฌป.สก.ทบ. ออกรับสมัครและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.31 จว.นครสวรรค์

อ่านต่อ

องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พระราชทานเพลิงศพ

อ่านต่อ

รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านฌาปนกิจ และฌาปนสถาน ทบ. ณ รร.ร.ศร. จว.ประจวบคีรีขันธ์

อ่านต่อ