ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 1830  พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

พล.ต.ประเสริฐ  กิจพจน์  ณ  ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร