ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 1830  พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

พล.ต.ประเสริฐ  กิจพจน์  ณ  ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รองผู้บัญชาการทหารบก ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

อ่านต่อ

ประกาศกองทัพบก

อ่านต่อ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ

อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

อ่านต่อ