ข่าวสารและกิจกรรม

รองผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 1830  พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา  รองผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายสุวินท์ ปรีสาลี บิดา นางธนัชพร ผลเลิศ กำลังพลของกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

ณ วัดน้ำวน ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อดีตผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

อ่านต่อ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษา

อ่านต่อ

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ศึกษาดูงาน ณ กฌป.สก.ทบ.

อ่านต่อ