ข่าวสารและกิจกรรม

รองผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 1830  พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา  รองผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายสุวินท์ ปรีสาลี บิดา นางธนัชพร ผลเลิศ กำลังพลของกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

ณ วัดน้ำวน ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี