ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ. ออกรับสมัครและคืนสภาพสมาชิก ณ ศป. จว.ลพบุรี รร.จปร. จว.นครนายก และมทบ.12 จว.ปราจีนบุรี

กฌป.สก.ทบ.นำเจ้าหน้าที่เดินทางไปแนะนำสัมพันธ์งานฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพบก เพื่อให้บริการกับ กำลังพลและครอบครัว

ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิก, คืนสภาพสมาชิก, ตรวจสอบสถานภาพสมาชิก, เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ และ เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค.60 เวลา 0900-1200 ดำเนินการ ณ ศป. จว.ลพบุรี

วันจันทร์ ที่ 17 ก.ค.60 เวลา 0900-1200 ดำเนินการ ณ รร.จปร. จว.นครนายก

วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค.60 เวลา 0900-1500 ดำเนินการ ณ มทบ.12 จว.ปราจีนบุรี

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กฌป.สก.ทบ.จัดชุดรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิกกรณีพิเศษเคลื่อนที่ ณ ศม. จว.สระบุรี และ ศป. จว.ลพบุรี

อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

อ่านต่อ

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

อ่านต่อ

จก.สก.ทบ.และประธานชมรมแม่บ้าน สก.ทบ. นำ หน.นขต.สก.ทบ. ,แม่บ้าน สก.ทบ.และกำลังพล สก.ทบ.ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย

อ่านต่อ