ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ.เพาะกล้าต้นดาวเรืองเพื่อใช้ประดับอาคาร สถานที่ ช่วงกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พ.อ.สุดเขตต์  ชื่นภิรมย์ ผอ.กฌป.สก.ทบ.นำข้าราชการและกำลังพลกองการฌาปนกิจกรมสวัสดิการทหารบก เพาะกล้าต้นดาวเรืองเพื่อใช้ประดับอาคาร สถานที่ ช่วงกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 ณ แปลงเพาะกล้า วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต