ข่าวสารและกิจกรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 1830  พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ  พันเอก บุญเลิศ ทองเนียม ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต